JATKY TISMICE, s.r.o., zdravá uzenina, uzeniny bezlepková dieta

Veterinární opatření

Veškerá výroba masa a uzenin je pod stálým veterinární dohledem. Jedná se o dodržování veterinárního zákona, zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, kvality vody, apod...

V naší provozovně je zaveden systém kritických bodů HACCP pro záruku hygienicky nezávadných potravin.

HACCP je zkratkou anglického Hazard Analysis and Critical Control Points, tzn. analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. Systém HACCP se začal používat v roce 1974 v NASA při výrobě potravin pro americké astronauty.

Jedná se o velmi účinný systém prevence k zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou a uváděním potravin na trh, tj. zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Pokud potravina či pokrm není bezpečná pro zdraví spotřebitele, tak nesmí být uvedena do prodeje a právě k této kontrole nám slouží HACCP, kdy díky ovládání biologických, chemických a fyzikálních činitelů působících na potravinu či pokrm bráníme a předcházíme porušení zdravotní nezávadnosti.

HACCP vám zajišťuje:

  • Identifikaci nebezpečí narušující bezpečnost a zdravotní nezávadnost potraviny či pokrmu analýzou jejího výrobního procesu.
  • Postupy pro sledování a předcházení těchto nebezpečí.
  • Postupy pro nápravná opatření při nastalém nebezpečí.
  • Prevenci ohrožení zdraví spotřebitele.